Vakopleiding bewindvoerder | Modulair

Kies zelf welke modules er in je opleiding zitten

Vakopleiding Bewindvoerder Modulair

Iedereen die als beschermingsbewindvoerder, zelfstandig- of in loondienst aan de slag wil moet volgens het besluit “Kwaliteitseisen Beschermingsbewind 2014” een passende Hbo- bachelor opleiding als vooropleiding hebben genoten en hebben afgerond met een diploma.

Er zijn een aantal bachelor opleidingen waarbij het LKB aangeeft dat geen volledige vakopleiding hoeft te worden gevolgd en een verkorte opleiding, enkele modules, of een op maat samengestelde opleiding volstaat. Voor deze groep studenten is het mogelijk om samengestelde modules uit de erkende post HBO opleiding zelfstandig Bewindvoerder modulair- of als Basisopleiding te volgen. Hiermee voldoe je naast je reeds passende vooropleiding ook aan de extra competentie eis van het LKB.

De modulaire opleiding
Je stelt bij de modulaire opleiding met Financial Academy je eigen op maat gemaakte opleiding samen en volgt de gekozen modules tijdens de opleidingsdagen binnen de Post HBO. Studenten die de de Modulaire opleiding volgen, hebben altijd de mogelijkheid om op een later moment hun behaalde opleiding te verdiepen naar een volledig erkende Post-hbo opleiding.

Neem voor alle mogelijkheden over de Modulaire vakopleiding contact met ons op per mail via: info@financial-academy.nl of telefonisch via: 033-8200382.

Onze studenten

 • Leren een administratie te voeren, marketing te bedrijven en efficiënt te werken.
 • ontwikkelen een werkproces en ondernemingsplan voor hun eigen onderneming.
 • Lopen stage bij een bewindvoerderbedrijf dat is aangesloten bij de brancheorganisatie BPBI.
 • Leren de juridische kaders en procedures van bewindvoering.
 • Leren om te gaan met maatschappelijke vraagstukken op het gebied van sociale zekerheid.
 • Leren budgetteren, begroten en het belastingrecht.
 • Leren een goed beeld te schetsen van de financiële situatie van cliënten.
 • Leren beslissingen te nemen over de financiële situatie van cliënten.
 • Leren op integere wijze om te gaan met privacy gevoelige informatie(systemen).
 • Leren begrijpelijk, effectief en op gelijkwaardige wijze te communiceren met cliënten.
 • Leren gedragsproblemen te herkennen en er op adequate wijze naar te handelen.
 • Leren integer en onafhankelijk te handelen in het belang van zowel de cliënt als de branche.

Zelfstandig Bewindvoerder

Modulaire vakpleiding
 • 1- daagse Module € 475,00
 • 2- daagse Module € 675,00
 • 2- daagse Stage € 275,00
 • Examen & diploma Post-hbo € 275,00
  Prijzen zijn excl. BTW en incl. alle studiematerialen, catering & lunch
Inschrijven

Modulair programma bewindvoerder

Het programma van de volledige Post-hbo opleiding Zelfstandig bewindvoerder bestaat uit acht modules. Studenten die de opleiding modulair volgen maken zelf de keuze welke module in hun opleiding zit:

1. Wat omvat beschermingsbewind

2 dagen

De taken en verplichtingen van een bewindvoerder, de verwachtingen van een cliënt die financieel in de problemen is gekomen en de ethische benadering om het vak op een professionele wijze uit te voeren.

Aanmelden >

2. Sociale
zekerheid

1 dag

Elementaire kennis van de sociale zekerheid die onmisbaar is voor een bewindvoerder. Adequaat het budget van een cliënt kloppend krijgen en goed inschatten waar hij recht op heeft.

Aanmelden >

3. Belastingrecht particulier

1 dag

Aanpak en verantwoording voor het afdragen van sociale premies, belastingen en andere heffingen van uw cliënt, alle relevante aspecten evenals de controle dat er niet te veel belasting wordt geheven.

Aanmelden >

4. Praktijk uitvoering vermogen

1 dag

De werkzaamheden van een bewindvoerder die te maken hebben met het vermogen van een cliënt. Hiervoor moeten diverse procedures nauwkeurig gevolgd worden, zodat dit professioneel en met zorg gedaan wordt. 

Aanmelden >

5. Praktijk | (negatief) vermogen

2 dagen

Schuldhulpverlening is vaak integraal geregeld en wordt uitgevoerd door gemeenten. In deze module leert u de wettelijke vereisten kennen en wat in dit kader komt kijken bij het nemen van beslissingen over het vermogen van een cliënt. 

Aanmelden >

6. Praktijk | effectieve communicatie

2 dagen

Duidelijk, begrijpbaar en professioneel communiceren. Middels rollen spellen leert u gesprekstechnieken toe te passen zodat de cliënt u begrijpt, gedragskenmerken te herkennen en psychische ziektebeelden te benoemen.

Aanmelden >

7. Ethiek &
integriteit

1 dag

Het belang behartigen van een cliënt is het doel van elk bewind. Hoe kunt u ethisch en integer handelen, adequaat reageren en uw cliënt duidelijkheid en transparantie bieden zodat hij zich gelijkwaardig behandeld voelt.

Aanmelden >

8. Vaardigheden ondernemer

2 dagen

Inzicht in het runnen van een bedrijf zorgt voor een stevig en gezond fundament van uw onderneming. We bespreken o.a. management vaardigheden, financiële kennis, marketing, en of en hoe u deze taken kunt overlaten aan anderen.

Aanmelden >