Nieuws

Onderstaand rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar praktijkervaringen met de wijzigingen als gevolg van de Wet curatele, beschermingsbewind en mentorschap (cbm). Het volledige rapport treft u hieronder aan: Rapport “Werking Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap”
Vastgesteld door het LOVCK&T op 7 september 2018 Het LOVCK&T (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht) heeft de volgende aanbevelingen gedaan aan kantonrechters belast met de behandeling van bewindzaken. Voorstellen voor aanbevelingen doet de Expertgroep Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap (CBM). Deze expertgroep is belast met advisering op het gebied van CBM aan het...
Het volledige opleidingen aanbod van Financial Academy is door de opleidingscommissie van de NBBI geaccrediteerd. Het bestuur van de NBBI heeft een opleidingscommissie opgesteld en daarmee de opleidingslijst beschikbaar gesteld. Op deze lijst worden alle door de opleidingscommissie geaccrediteerde opleidingen geregistreerd. Naast deze accreditatie brengen wij de kosten en het aantal studieloopbaanuren (SLU) in kaart. Op langer termijn...
De beste bewindvoerders, schuldhulpverleners, casemanagers, budgetcoaches en integraal klantmanagers spreken in de VAKtaal van hun klant!!     Financial Academy is groot voorstander van het verhogen van communicatieve vaardigheden. Daarom is de training van Graci opgenomen in ons opleidingenprogramma “Communiceer in de VAKtaal van jouw klant. Deze training is een leuke, leerzame maar vooral direct bruikbare training!...
In oktober start Financial Academy naast de opleidingen voor beschermingsbewind ook met een Basis-opleiding Schuldhulpverlening. De opleiding is erg geschikt voor diegenen die in een korte tijd de (basis)kennis willen leren op het gebied van schuldhulpverlening. Denk hierbij aan (startende) schuldhulp- c.q. schulddienstverleners, budgetcoaches, beschermingsbewindvoerders, budgetbeheerders, casemanagers schuldhulpverlening of integraal klantmanagers. Duur van de opleiding:...
Als bewindvoerder heeft u regelmatig te maken met incassobureaus en gerechtsdeurwaarders die schulden van de rechthebbende willen innen. Welke kosten mogen zij wel en welke kosten mogen ze niet aan de rechthebbende doorbelasten? Welke bevoegdheden heeft een incassobureau en welke bevoegdheden heeft een gerechtsdeurwaarder? Hoe verloopt de minnelijke fase en de gerechtelijke fase? Wat is...
Veel mensen zijn de dupe van slechte bewindvoering, zo kwam afgelopen week naar voren in het programma Nieuwsuur Tijd om een kwaliteitsnorm voor de opleidingen voor bewindvoerders in te stellen, zegt Randolf Mulderij van Financial Academy. De rechter moet bewindvoerders controleren, maar dit gebeurt maar mondjesmaat, zo concludeert Nieuwsuur. Ook gemeenten controleren niet of nauwelijks...
Volgens het besluit “Kwaliteitseisen Beschermingsbewind 2014” moet iedereen die beschermingsbewindvoerder wil worden een passende Hbo- bachelor opleiding als vooropleiding hebben genoten en hebben afgerond met een diploma. Of een passende Mbo-4 opleiding af hebben gerond met 2 jaar relevante werkervaring. Bij Financial Academy krijgen we er nog steeds erg veel vragen over. Daarom onderstaand nogmaals...
9 MAANDEN ONDERSTEUNING IN GESPREKSVOERING EN HET ONDERSCHEIDEND MAKEN VAN JE ONDERNEMING Je wilt de beste zijn in je vak en dit blijven. Daarnaast wordt je geacht om ook communicatief sterk te zijn en goed te ondernemen. Bewindvoerder zijn betekent nogal wat tegenwoordig. Het vergt heel wat kennis en vaardigheden. Speciaal voor ondernemende bewindvoerders die...