Post HBO Opleiding Zelfstandig bewindvoerder

Combineer inhoudelijke vakkennis met vaardigheden

Post HBO Bewindvoerder

De Post HBO opleiding Zelfstandig bewindvoerder van Financial Academy combineert inhoudelijke vakkennis met de vaardigheden die een ondernemer nodig heeft voor het oprichten en onderhouden van zijn eigen onderneming. Onze theorie richt zich op de praktijk. Uw praktijk.

Volgens het besluit “Kwaliteitseisen Beschermingsbewind 2014” moet iedereen een passende Hbo- bachelor opleiding als vooropleiding hebben genoten en hebben afgerond met een diploma. Of een passende Mbo-4 opleiding af hebben gerond met 2 jaar relevante werkervaring.

Afgestudeerden van de Post HBO ontvangen een officieel diploma, welke erkend is door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en opgenomen wordt in het Abituriënten-Register. Zij voldoen daarmee tevens aan de kwaliteitseis die in 2014 is ingevoerd: het volgen van een vakspecifieke opleiding naast het hebben van een passende Hbo- bachelor of Mbo-4 opleiding.

Onze studenten

 • Leren een administratie te voeren, marketing te bedrijven en efficiënt te werken.
 • ontwikkelen een werkproces en ondernemingsplan voor hun eigen onderneming.
 • Lopen stage bij een bewindvoerderbedrijf dat is aangesloten bij een van de erkende brancheorganisaties.
 • Leren de juridische kaders en procedures van bewindvoering.
 • Leren om te gaan met maatschappelijke vraagstukken op het gebied van sociale zekerheid.
 • Leren budgetteren, begroten en het belastingrecht.
 • Leren een goed beeld te schetsen van de financiële situatie van cliënten.
 • Leren beslissingen te nemen over de financiële situatie van cliënten.
 • Leren op integere wijze om te gaan met privacy gevoelige informatie(systemen).
 • Leren begrijpelijk, effectief en op gelijkwaardige wijze te communiceren met cliënten.
 • Leren gedragsproblemen te herkennen en er op adequate wijze naar te handelen.
 • Leren integer en onafhankelijk te handelen in het belang van zowel de cliënt als de branche.

Studenten die deze Post HBO opleiding afronden zijn er klaar voor om een eigen praktijk als zelfstandig bewindvoerder te starten en beschikken over voldoende financiële, sociale, juridische en fiscale kennis om het vermogen van rechthebbenden op een juiste wijze te beheren.

Zelfstandig Bewindvoerder

Erkende Post HBO Opleiding
€ 4.250,00 excl. btw
 • Erkend HBO Diploma
 • 2 maanden met 12 lesdagen en
  ca. 88 uur thuisstudie. Startdata 23 mei 2019
 • Incl. alle studiematerialen,
  catering & lunch
Inschrijven

Curriculum

Het programma bestaat uit acht modules, u leert het volgende;

1. Wat omvat beschermingsbewind

2 dagen

De taken en verplichtingen van een bewindvoerder, de verwachtingen van een cliënt die financieel in de problemen is gekomen en de ethische benadering om het vak op een professionele wijze uit te voeren.

2. Sociale
zekerheid

1 dag

Elementaire kennis van de sociale zekerheid die onmisbaar is voor een bewindvoerder. Adequaat het budget van een cliënt kloppend krijgen en goed inschatten waar hij recht op heeft.

3. Belastingrecht particulier

1 dag

Aanpak en verantwoording voor het afdragen van sociale premies, belastingen en andere heffingen van uw cliënt, alle relevante aspecten evenals de controle dat er niet te veel belasting wordt geheven.

4. Praktijk uitvoering vermogen

1 dag

De werkzaamheden van een bewindvoerder die te maken hebben met het vermogen van een cliënt. Hiervoor moeten diverse procedures nauwkeurig gevolgd worden, zodat dit professioneel en met zorg gedaan wordt. 

5. Praktijk | (negatief) vermogen

2 dagen

Schuldhulpverlening is vaak integraal geregeld en wordt uitgevoerd door gemeenten. In deze module leert u de wettelijke vereisten kennen en wat in dit kader komt kijken bij het nemen van beslissingen over het vermogen van een cliënt. 

6. Praktijk | effectieve communicatie

2 dagen

Duidelijk, begrijpbaar en professioneel communiceren. Middels rollen spellen leert u gesprekstechnieken toe te passen zodat de cliënt u begrijpt, gedragskenmerken te herkennen en psychische ziektebeelden te benoemen.

7. Ethiek &
integriteit

1 dag

Het belang behartigen van een cliënt is het doel van elk bewind. Hoe kunt u ethisch en integer handelen, adequaat reageren en uw cliënt duidelijkheid en transparantie bieden zodat hij zich gelijkwaardig behandeld voelt.

8. Vaardigheden ondernemer

2 dagen

Inzicht in het runnen van een bedrijf zorgt voor een stevig en gezond fundament van uw onderneming. We bespreken o.a. management vaardigheden, financiële kennis, marketing, en of en hoe u deze taken kunt overlaten aan anderen.

Competenties

Deze modules behandelen zes relevante competenties die een bewindvoerder en startende ondernemer nodig heeft.
 • Algemene rechtskennis
 • Elementaire kennis sociale, juridische en fiscale aspecten
 • Beslissingen nemen over geld en goederen van cliënt
 • Effectieve communicatie
 • Ontwerpen en implementeren van een adequaat integriteitsbeleid
 • Algemene basisvaardigheden ondernemerschap
 • Kennis van de sociale kaart met name van alle potentiële aanvullende bronnen van inkomsten en de (berekening van de) beslagvrije voet
 • Kennis van boek 1 en het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren
 • De rol en taken van een bewindvoerder
 • Effectieve communicatie en het onderhouden van contact met de cliënt

Praktijk & Afstudeerfase

Na de theorie volgt de praktijk: een stage van twee dagen om het geleerde in de praktijk toe te passen.

De stage vindt plaats bij een gekwalificeerde vestiging van een bewindvoerder en lid van een branchevereniging waar iedere student een aantal opdrachten moet uitvoeren.

De afstudeerfase bestaat onder meer uit een theorietoets, casusopdrachten, een rollenspel en het inleveren van een ondernemingsplan en stageverslag. Een student slaagt wanneer alle onderdelen met goed gevolg zijn afgelegd.