Disclaimer

De informatie op deze website is door Financial Academy  zorgvuldig samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Financial Academy  kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Financial Academy  niet instaan.

Financial Academy  verstrekt op deze website alleen informatie over haar eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen.

De website bevat soms verwijzingen naar andere websites die niet door Financial Academy  worden onderhouden. Hoewel Financial Academy uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt Financial Academy  geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.