Vanaf nu kun je je inschrijven voor de volgende 3 PE modules:

PE “De Wet gemeentelijke SHV”  (23 maart 2018, 23 november 2018)
PE “Handhaving”  (28 september 2018)
PE “Bestuurlijke geldschulden en bestuurlijke boete”  (22 juni 2018)

PE “Bestuurlijke geldschulden en bestuurlijke boete”
De bewindvoerder komt veel in aanraking met vorderingen van private schuldeisers, waarvan de formele regelgeving is neergelegd in het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Vorderingen van de overheid hebben qua formele regelgeving hun basis in de Algemene wet bestuursrecht. Daarom is het van belang dat een bewindvoerder een aantal kernbegrippen uit deze wet kent, de formele regelgeving van bestuurlijke geldschulden en bestuurlijke boete alsmede de rechtsbescherming daartegen.

PE “Handhaving”
De overheid beschikt in de Algemene wet bestuursrecht over een aantal handhavingsinstrumenten waarmee een bewindvoerder kan worden geconfronteerd. Een bewindvoerder dient minimale kennis te hebben van deze handhavingsmiddelen en de mogelijkheden van bezwaar en beroep.Daarnaast wordt in deze training aandacht geschonken aan de privaatrechtelijke handhavingsmiddelen van de overheid.

PE “De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening”
Elke bewindvoerder die mensen onder bewind heeft met problematische schulden komt vroeger of later in aanraking met de gemeente om zijn klant aan te melden voor schuldbemiddeling. Soms is deze stap een voorbereiding voor een uiteindelijk toelatingsverzoek tot de WSNP.
In deze training wordt aandacht geschonken aan de formele bepalingen van de schuldbemiddeling en de wettelijke schuldsanering en de mogelijkheden van juridische procedures bij niet toelating. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de praktijk van de schuldbemiddeling.